NL
GDPR Policy

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 23 september 2020

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

1. INTERPRETATIE EN DEFINITIES

Interpretatie
De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities
Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.
Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Van Eck Trailers BV, Oude Waag 24 4153 BV Beesd, Nederland.
Voor de toepassing van de AVG is het bedrijf de gegevensbeheerder.
Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browse-geschiedenis op die website bevatten.
Country verwijst naar Nederland
Gegevens Controller, met het oog op de BBPR (algemene verordening gegevensbescherming), verwijst naar het bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
Facebook-fanpagina is een openbaar profiel met de naam Van Eck Trailers dat specifiek door het bedrijf is aangemaakt op het sociale netwerk van Facebook, toegankelijk via
Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonsgegevens alle informatie die op u betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of op een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale factoren van identiteit.
Service verwijst naar de website.
Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de dienst uit te voeren of het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt. Voor de toepassing van de AVG worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.
Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.
Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
Website verwijst naar Van Eck, toegankelijk via http://www.vanecktrailers.com.
U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing. .
Onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunt u naar u verwijzen als de betrokkene of als de gebruiker, aangezien u de persoon bent die de service gebruikt.

2. VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Soorten verzamelde

persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk kan identificeerbare informatie omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Bedrijfstitel
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode, plaats
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Service.
Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele telefoon. besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen het volgende zijn:

 • cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze service niet kunt gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze service cookies gebruiken.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze Service kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren of uw activiteit op onze Service te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “permanente” of “sessiecookies” zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies: wat zijn cookies?.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies
Type: sessiecookies beheerd
door: ons
Doel: deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de Kenmerken te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de services waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u van die services te voorzien.
Cookiebeleid / kennisgeving Acceptatiecookies
Type: permanente cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.
Functionaliteit Cookies
Type: permanente cookies
beheerd door: ons
Doel: deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt, opnieuw moet invoeren.
Type tracking- en prestatiecookies
: permanente cookies
beheerd door: derden
Doel: deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de website en hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. De reden hiervoor is dat de verzamelde informatie doorgaans is gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers erop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, gaat u naar ons Cookiebeleid of het Cookie-gedeelte van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze service te controleren.
Om uw account: te beheren en om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de service die voor u beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker.
Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de uitvoering ervan.
Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u naar heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een continuïteit, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of een vergelijkbare procedure, waarbij Persoonsgegevens die wij over onze Servicegebruikers hebben, tot de overgedragen activa behoren.
Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen: we kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van deze gelieerde ondernemingen eisen dat ze dit privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder onze gezamenlijke controle staan.
 • Met zakenpartners: we kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of aanbiedingen aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie worden bekeken door alle gebruikers en openbaar worden verspreid naar buiten. Als u met andere gebruikers communiceert of zich registreert via een externe sociale-mediaservice, kunnen uw contacten op de externe sociale-mediaservice uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor elk ander doel bekendmaken.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens
Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of omdat we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties
Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven indien dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. Een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
De Vennootschap kan uw persoonlijke gegevens in goed vertrouwen geloven een dergelijke handeling bekend te maken omdat het noodzakelijk is om:
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de vennootschap te verdedigen
 • Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Dienst
 • Bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

3. GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Serviceproviders hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om namens ons hun taken uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analyse
We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten.
Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy

Gebruik, prestaties en diversen
We kunnen externe serviceproviders gebruiken voor een ​​betere verbetering van ons Onderhoud.

Onzichtbare reCAPTCHA
We gebruiken een onzichtbare captcha-service genaamd reCAPTCHA. reCAPTCHA wordt beheerd door Google.
De reCAPTCHA-service kan voor veiligheidsdoeleinden informatie van u en van uw apparaat verzamelen.
De informatie die door reCAPTCHA wordt verzameld, wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Google Places
Google Places is een service die informatie over plaatsen retourneert met behulp van HTTP-verzoeken. Het wordt beheerd door Google. De
Google Places-service kan voor veiligheidsdoeleinden informatie van u en van uw apparaat verzamelen.
De informatie die door Google Places wordt verzameld, wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

4. GDPR PRIVACY

Juridische basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens onder GDPR
We kunnen persoonlijke gegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: u heeft uw toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Algemeen belang: De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het bedrijf is toegekend.
 • Gerechtvaardigde belangen: Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door het bedrijf worden nagestreefd.

In elk geval helpt het bedrijf graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG verbindt
het bedrijf zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

Op grond van dit privacybeleid en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, hebt u het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens. Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien, bijwerken of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in het gedeelte met accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Hierdoor kunt u ook een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben.
 • Verzoeken om correctie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, te laten corrigeren.
 • Bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een gerechtvaardigd belang als de wettelijke basis voor onze verwerking en als er iets is met uw specifieke situatie, waardoor u op deze grond bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om ons te vragen om Persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er voor ons geen goede reden is om deze verder te verwerken.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens. We zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.
 • Trek uw toestemming in. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de service.

Uitoefening van uw AVG-gegevensbeschermingsrechten
U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen we ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de EER als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

5. FACEBOOK-FANPAGINA

Gegevensbeheerder voor de Facebook-fanpagina
Het bedrijf is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de service. Als exploitant van de Facebook-fanpagina zijn het bedrijf en de exploitant van het sociale netwerk Facebook gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Het bedrijf heeft met Facebook overeenkomsten gesloten waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook-fanpagina zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Bezoek het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook omgaat met Persoonlijke gegevens of neem online contact op met Facebook of per post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook Insights
We gebruiken de Facebook Insights-functie in verband met de werking van de Facebook-fanpagina en op basis van de AVG om geanonimiseerde statistische gegevens over onze gebruikers te verkrijgen.
Hiervoor plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook Fan Page bezoekt. Elke Cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft gedurende een periode van twee jaar actief, behalve wanneer deze voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de informatie die is opgeslagen in de Cookie, vooral wanneer de gebruiker de Facebook-services bezoekt, services die worden aangeboden door andere leden van de Facebook-fanpagina en services van andere bedrijven die Facebook-services gebruiken.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het privacybeleid van Facebook hier: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze service kan links naar andere websites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

7. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

8. CONTACTEER ONS

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

per e-mail: [email protected]
Door deze pagina op onze website te bezoeken: http://www.vanecktrailers.com/contact
Via telefoonnummer: +31 (0) 345686100
Per post: Oude Waag 24, 4153 BV Beesd, Nederland

Boek een Afspraak Contact Us