Distributie van winkels, bedrijven en instellingen in steden

Distributie vormt de laatste schakel in de keten van de goederenlogistiek. Het betreft het goederenvervoer dat bestemd is voor winkels, bedrijven en instellingen in de steden. In deze tijd waarin winkels weinig voorraden aanhouden, veel verse producten verkopen en snel aan de steeds veranderende vraag van de klanten willen voldoen, is een efficiënte stadsdistributie van essentieel belang. Transportbedrijven staan binnen het distributievervoer voor meerdere uitdagingen.
Allereerst is het distributievervoer een  complex proces vanwege het aantal afleveradressen. Meerdere afleveradressen betekent het splitsen van de lading over verschillende voertuigen. Dit splitsen geeft een verhoogde kans op fouten en de kosten zijn niet eenvoudig  toe te rekenen.
Ook de venstertijden en roetfilterconvenanten maken het bevoorraden van de binnensteden steeds lastiger. De diverse genomen initiatieven om de distributie in Nederland in goede banen te leiden blijken geen eenvoudige opgave te zijn. De Nederlandse steden zijn nagenoeg dichtgeslibd en vervoerders rijden rond met een dikke map voorschriften die per stad verschillen.
Van Eck heeft in de afgelopen jaren diverse voertuigen ontwikkeld en gebouwd die speciaal ingezet kunnen worden voor het distributievervoer.  De diverse (stads)distributie voertuigen van Van Eck  zijn het resultaat van de consequente innovatiestrategie.

Minder schade
Door de meerdere afleveradressen heeft een distributievoertuig veel te verduren. Speciaal voor het gebruik van distributieverkeer heeft een Van Eck carrosserie een aantal concurrerende voordelen. Het RVS achterportaal is aan de binnenzijde van de zijwanden verzonken. Dit betekent dat er geen rolcontainers of pallets achter het portaal kunnen haften. De ladingschade voor uw klanten wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt. Ook zijn onze stootplaten in de vloer verwerkt en in de zijwanden geperst. De stootplaten worden dus niet gelijmd en er wordt geen gebruik gemaakt van bevestigingsmateriaal zoals bijvoorbeeld popnagels. Dit betekent dat de stootplaten met de wanden tijdens het vele malen laden en lossen niet naar buiten gereden kunnen worden. Het voertuig gaat hierdoor zo lang mogelijk mee en reparatiekosten worden hierdoor beperkt.

Flexibel  voor het vervoer van verschillende soorten goederen
Vanwege de verschillende soorten goederen die gelijktijdig vervoerd worden in de distributie, moet een laadruimte snel aangepast kunnen worden. Flexibiliteit is dus belangrijk. Van Eck levert geïsoleerde voertuigen met flexibele compartimentindeling. De instelling van de juiste temperatuur is hierbij geen enkel probleem.  De compartimenten zijn flexibel aan te passen.

Wendbaarheid in de binnensteden
Het manoeuvreren in binnensteden is voor een chauffeur niet altijd even eenvoudig. Van Eck heeft diverse voertuigen gebouwd waarbij de voorste en achterste as kunnen meesturen. De wendbaarheid van het voertuig in smalle straatjes wordt hierdoor sterk verbeterd en de vervoerder bespaart hiermee op bandenslijtage en brandstofverbruik. Ook is het mogelijk om een oplegger in lengte te verkorten. Opleggers met een lengte van rond de 10-11,5 meter en een betere vooroverbouw bieden een mogelijkheid om beter in de binnensteden te kunnen rijden.

RO-RO oplegger en Eckstreme Dubbeldek Trailer
Speciaal voor de stadsdistributie ontwikkelde Van Eck in 1999 samen met Albert Heijn de RO-RO oplegger. Dit betreft een verlaagde oplegger met laad- en losmogelijkheden aan zij- en achterkant. Dankzij de lage laadvloer, (ca. 24 centimeter), werden goederen in ongeveer de helft van de tijd geladen en gelost. Helaas zorgde gemeentelijke regelgeving dat de voertuigen later geweerd werden. Zo kwam bijvoorbeeld Amsterdam met een lengtebeperking van 10 meter, zodat de 13,6 meter lange voertuigen de binnenstad niet meer in mochten. De kennis van dit project heeft Van Eck uiteindelijk kunnen voortzetten in de Eckstreme Dubbeldek Trailer (link naar hoofdstuk Dubbeldek), een vervoersconcept dat steeds vaker in het distributievervoer wordt ingezet. Diverse Europese retailbedrijven rijden met Eckstreme Dubbeldek Trailers en besparen hiermee op arbeid, tolkosten, brandstof en het milieu!

Fluistertrailer voor nachtdistributie met PIEK-certificaat
Van Eck heeft samen met een aantal partners een voertuig ontwikkeld waarbij de geluidsproductie tijdens laden en lossen is teruggebracht tot minder dan 60 dB(A). Dit voertuig heeft een PIEK geluidscertificaat. Dit werd bereikt door een geluidabsorberende coating op de vloer, een geïsoleerde wand die geproduceerd geluid afschermt, een stille laadklep en toepassing van een koeling met een ingekapselde dieselmotor. Hierdoor zijn de trailers te gebruiken voor bevoorrading buiten de zogeheten venstertijden, zowel ‘s avonds (19.00-23.00 uur) als ‘s nachts (23.00-7.00 uur). Als vrachtwagens minder in de file staan bespaart dat tijd, brandstof en het milieu. Aangetoond is dat nachtdistributie een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 mogelijk maakt.

SenterNovem heeft binnen Europa diverse proefprojecten uitgevoerd in samenwerking met  verschillende supermarktketens. De conclusies uit deze pilots laten veel voordelen van nachtdistributie zien. In Den Bosch bijvoorbeeld wordt 67% bespaard op brandstofverbruik, het aantal kilometers en CO2 uitstoot. Voor transporteurs zijn er meer opdrachten binnen te halen dankzij een stil wagenpark. Door het omzeilen van de spitsuren zijn er meer afleveradressen per dag in te plannen en de nachtelijke uren kunnen worden opgevuld.

Duurzame vervoersoplossing voor de stedelijke distributie
Recent onderzoek laat zien dat  in 2020 het vrachtvervoer in de stedelijke gebieden met 21-35% zal stijgen. In 2004 bedroegen de jaarlijkse meerkosten voor de bevoorrading, door beperkende maatregelen als venstertijden en voertuigeisen, al zo’n 450 miljoen euro en berekeningen door TNO in 2006 tonen aan dat vrachtwagens gemiddeld bijna 30% meer kilometers moeten rijden door dergelijke maatregelen. Van Eck heeft vele jaren ervaring in het ontwikkelen en produceren van transportmaterieel speciaal voor het distributievervoer.
Wij willen met onze kennis van speciale transportoplossingen onze klanten, partners, leveranciers én onszelf uitdagen om tot een innovatieve en duurzame vervoersoplossing te komen die een essentiële bijdrage levert aan de problematiek binnen de stedelijke distributie. Wij gaan graag samen met u deze uitdaging aan!

Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop nieuwbouw, of laat met behulp van het contactformulier uw gegevens achter. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.