Bij Van Eck werken ongeveer 150 mensen. Van Eck streeft ernaar een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers. Allereerst is een veilige en gezonde werkplek een basisvoorwaarde. Vooral in de productie en service besteden we veel aandacht aan veiligheid. We stimuleren veilig gedrag op de werkplek, we creëren een veilige werkomgeving en we passen veiligheidsprocedures toe waarbij we risico’s en de gevaren op de werkplek regelmatig identificeren. Met een actief ziekteverzuimbeleid en een goed ARBO management systeem proberen we ziekte zoveel mogelijk te voorkomen of mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen.

Van Eck  wil ook een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien. Het optimaal inzetten en ontwikkelen van de competenties leidt immers ook tot een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de medewerker én de onderneming. Medewerkers krijgen alle benodigde trainingen en opleidingen en krijgen de kans zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Eigen inbreng en creativiteit wordt gestimuleerd.