Duurzaam ondernemen met oog voor mens en omgeving

Als familiebedrijf en fabrikant van transportoplossingen geven wij hoge prioriteit aan duurzaam ondernemerschap omdat het een voorwaarde is voor het voortbestaan van onze organisatie.

Van Eck heeft permanent aandacht voor de drie P’s die aan de basis liggen van duurzaam ondernemen: een goed sociaal beleid (People), de zorg voor het milieu (Planet) en de financiële situatie van een onderneming (Profit). We ondernemen als gezond commercieel bedrijf, maar wel met oog voor mens en omgeving.

Een goed sociaal beleid
Bij Van Eck werken ongeveer 150 mensen. Van Eck streeft ernaar een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers. Allereerst is een veilige en gezonde werkplek een basisvoorwaarde. Vooral in de productie en service besteden we veel aandacht aan veiligheid. We stimuleren veilig gedrag op de werkplek, we creëren een veilige werkomgeving en we passen veiligheidsprocedures toe waarbij we risico’s en de gevaren op de werkplek regelmatig identificeren. Met een actief ziekteverzuimbeleid en een goed ARBO management systeem proberen we ziekte zoveel mogelijk te voorkomen of mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces op te nemen.

Van Eck  wil ook een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien. Het optimaal inzetten en ontwikkelen van de competenties leidt immers ook tot een succesvolle en duurzame ontwikkeling van de medewerker én de onderneming. Medewerkers krijgen alle benodigde trainingen en opleidingen en krijgen de kans zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Eigen inbreng en creativiteit wordt gestimuleerd.

CO2 reducerende transportoplossingen
Duurzaam transport wordt binnen Europa steeds belangrijker. Als we nu niets doen aan een efficiënter transport dan stijgt de goederenstroom tot 2020 met circa 21-35%. In de ontwikkeling en productie van duurzame transportoplossingen is Van Eck al jaren een voorbeeld in de branche. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een duurzaam transport en denken volop na over groene transportoplossingen.

Rode draad binnen onze productontwikkelingen is de vergroting van het laadvolume en CO2 reducerende transportoplossingen. Mede door toepassing van nieuwe technologieën helpen wij vervoerders tegemoet te komen aan zowel economische eisen als aan de steeds strengere regelgeving en maatschappelijke druk op milieugebied. Daarbij hebben wij  de overtuiging dat de zorg voor het milieu een duurzame plicht is tegenover toekomstige generaties. Door toepassing van duurzame materialen gaan onze voertuigen ook nog eens zeer lang mee. Dit leidt ertoe dat de besparing op de totale kosten gedurende de levensduur van de trailers de iets hogere investeringskosten veruit overstijgt. Bovendien betekent een lange levensduur minder gebruik van relatief schaarse grondstoffen, wat beter is voor het milieu.

Omdat Van Eck veel kennis in huis heeft op het terrein van duurzame transportoplossingen, stellen wij regelmatig onze kennis beschikbaar. Zo is Van Eck bijvoorbeeld  partner in het Platform for Aerodynamic Road Transport die zich zelf als doel stelt om 20% minder brandstofverbruik en CO2 uitstoot te realiseren binnen het wegtransport in 2020. Kijk voor meer informatie op www.part20.eu

Gezond rendement
Van Eck is een familiebedrijf zonder externe aandeelhouders. Om onze zelfstandigheid te behouden, de continuïteit te waarborgen en de marktpositie van het bedrijf te verbeteren, is een gezond rendement nodig. Al jaren wordt een groot deel van onze winst aangewend voor het investeren in onze medewerkers, voor de ontwikkeling van nieuwe transportoplossingen en voor de versterking van het eigen vermogen.

Van Eck streeft naar een groei van 10% per jaar. Daarom steken wij veel energie in innovatie. Door te innoveren wordt de winstgevendheid en daarmee de groei van onze organisatie zeker gesteld.

Indien mogelijk laat Van Eck haar medewerkers meedelen in het succes van de onderneming door jaarlijks een winstuitkering beschikbaar te stellen.