Gezamenlijke waarden, gezamenlijk succes

Onze waarden zijn een afspiegeling van wat we in de afgelopen 107 jaar consequent terug hebben gekregen van onze klanten, leveranciers en medewerkers. Het geeft aan wie we zijn en waar we ons in onderscheiden. Onze waarden zijn:

Klantgerichtheid
De klant is koning en vormt de kern van al onze werkzaamheden. Wij zijn erop gericht onze klanten te helpen een voorsprong te kunnen nemen in hun logistieke dienstverlening. Daarom investeren wij in een lange termijn relatie met onze klanten omdat wij er van overtuigd zijn dat wij daardoor nog beter in staat zijn om  de uitdagingen van de klant om te zetten in de best mogelijke vervoersoplossing.

Innovatief
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en buitengewone oplossingen. Onze innovatiekracht is gebaseerd op onderzoek en ontwikkelingen, uitgebreide technische expertise en grondige kennis van onze klanten, leveranciers en markten. Daarbij houden wij tijdens het innovatieproces rekening met de vereisten van duurzaam ondernemen.

Eckcellence
Wij streven ernaar  om bij alles wat we doen de beste resultaten te behalen. Voor wat betreft kwaliteit en service, maar ook wat betreft klantgerichtheid en innovatie. De kwaliteit van onze producten betekent meer dan gebruiksgemak en goede productprestaties. Onze kwaliteit staat ook voor een algemene productveiligheid en ecologische compatibiliteit.  Wij zijn er op gericht om de verwachtingen van onze klanten én onszelf te overtreffen.