Onze visie heeft een lange levensduur

Het Europese wegtransport wordt bedreigd met een toenemende verkeerscongestie, een tekort aan chauffeurs en stijging in brandstof-, tol- en arbeidskosten. Transportondernemers zijn door deze ontwikkelingen beter na gaan denken over waar zij hun geld aan uitgeven. Wij merken dat verladers en transportondernemers de laatste jaren veel bewuster zijn gaan investeren en daarmee ook dieper zijn gaan nadenken over zaken als laadvolume en efficiëntie.

Dit wordt nog eens versterkt door het toenemende tekort aan grondstoffen en onderdelen alsmede het gegeven dat het bedrijfsleven in het afgelopen decennium steeds loyaler  is gaan meewerken aan de verbetering van de milieukwaliteit. Naast meer volume is ook de vraag naar producten die minder CO2 uitstoot tot gevolg hebben de afgelopen jaren verder gestegen. Van Eck heeft in de afgelopen jaren diverse trailers ontwikkeld die niet alleen kosten besparen, maar ook behoren tot de milieuvriendelijkste die er momenteel op de markt zijn. Onze Eckstreme Twin Deck Trailers, de Ecksclusive Foam Trailers en onze Eckspressive 7 Trailers zijn hier voorbeelden van.

Naast het ontwikkelen van volumevoertuigen heeft de ontwerpafdeling bij Van Eck de opdracht voertuigen te ontwikkelen met een verlengde levensduur. Hierin onderscheiden wij ons van andere producenten die zich er op focussen hun producten zo goedkoop mogelijk op de markt te brengen. Tegen een lage prijs inkopen is een trend die jaren geleden is overgewaaid vanuit Amerika, vanwege het toenemende aantal beursgenoteerde bedrijven. Echter, hier is men van teruggekomen omdat het een korte termijn strategie betreft. Van Eck heeft al jaren de visie dat duurzaam inkopen loont. Investeren in efficiënte transportoplossingen met een lange levensduur waarvan de aanschafwaarde wellicht iets hoger ligt dan gemiddeld, maar waarvan de exploitatiekosten uiteindelijk zo laag mogelijk zijn.